CÔNG TY CON COFFEE WAY

Giới thiệu về COFFEE WAY

Công ty trách nhiệm hữu hạn COFFEE WAY mà (Công ty cổ phần) Ngôi sao thời trang góp vốn chung thành lập đem đến văn hóa café đẹp và lành mạnh, được bắt đầu vào năm 2012 với tầm nhìn “Đạt được sự bình ổn toàn diện về cơ bản mà con người phải đạt được”.

Hiện tại, năm 2018, Công ty vận hành xưởng tự rang café và Công ty ra mắt thành công cửa hàng trực thuộc 2 - SEVEN DAYS COFFEE SHOP là chi nhánh của FRESH ROASTERY COFFEE chỉ kinh doanh chủ yếu ở Hồ Chí Minh.