AFTER WORK

Biểu tượng 5 hình tam giác được cấu tạo theo hình thái hình tam giác là thiết kế biểu hiện rõ định nghĩa về thương hiệu đương đại AFTER WORK đầy tinh tế và mạnh mẽ.
Với biểu hiện trái ngược âm dương lồng vào nhau của A/W từ cái tên AFTER WORK , nó thê hiện xu hướng và sự đa dạng về phong cách của LIME ORANGE, chứa đựng hình ảnh giữa ngày và đêm của đô thị rực rỡ vào trong logo.

LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU

-Tháng 1: Chụp bộ ảnh LOOK BOOK, PHOTO SHOOTING
-Tháng 2: Ra mắt chính thức thương hiệu AFTER WORK và chính thức mở MICRO SITE. Ra mắt DENIM TRUCKER JACKET, BIKER JACKET