GIỚI THIỆU CÔNG TY

TÊN CÔNG TY (CÔNG TY CỔ PHẦN) FASHION STAR
Giám đốc đại diện Lee Jung Min, VO THI THU THAO
Ngày thành lập 21/01/2008
Số nhân viên 235 người
Số thuế doanh nghiệp 0304791321
Địa chỉ website công ty http://fashionstar.company
Địa chỉ website Lime Orange https://limeorange.vn
Số cửa hàng 40(Toàn bộ khu vực của việt nam)
Số liên lạc +84 8 3758 2953 / +84 8 3758 2952 (FAX)
TÊN CÔNG TY MẸ 212A2 Duong Nguyen Trai, Quan 01, TP HCM
XƯỞNG E19-20, Duong So 12, KCN LMX, Binh Chanh, TP HCM
 • TÊN CÔNG TY

  (CÔNG TY CỔ PHẦN) FASHION STAR

 • Giám đốc đại diện

  Lee Jung Min, VO THI THU THAO

 • Ngày thành lập

  21 - 1 - 2016

 • Số nhân viên

  450 người

 • Số thuế doanh nghiệp

  0304791321

 • Địa chỉ website công ty

  http://fashionstar.company

 • Địa chỉ website Lime Orange

  https://limeorange.vn

 • Số cửa hàng

  52(Toàn bộ khu vực của việt nam)

 • Số liên lạc

  +84 8 3758 2953 / +84 8 3758 2952 (FAX)

 • TÊN CÔNG TY MẸ

  212A2 Duong Nguyen Trai, Quan 01, TP HCM

 • XƯỞNG

  E19-20, Duong So 12, KCN LMX, Binh Chanh, TP HCM