C.I/B.I

C.I

C.I của Fashion Star cho thấy sự mới mẻ với sứ mệnh của mình. Mong muốn trở thành ngôi sao tuyệt vời nhất, có tầm nhìn kiên định, sẽ trở thành chiếc chong chóng đem lại làn gió vĩ đại Cho thị trường thế giới,
thông qua các sản phẩm chứa đựng ý nghĩa văn hóa tươi đẹp.