XƯỞNG SẢN XUẤT

Xưởng may chuyên sản xuất trang phục với quy mô 3500 (SQM) được trang bị bởi thiết bị sản xuất One-stop có thể thực hiện được các quá trình từ in và may, cắt, hoàn thành, v.v…

LỢI ĐIỂM CỦA XƯỞNG

Với việc sở hữu xưởng tự sản xuất, xưởng có ưu điểm là có thể sản xuất bất kỳ lúc nào các thiết kế phản ánh xu hướng. Và có khả năng cung cấp lượng đồ ổn định ngay cả mở rộng cửa hàng hoặc tăng nhanh doanh số; với việc sản xuất các loại hàng mới theo số lượng ít, xưởng có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, có thể tối đa hóa lợi ích khi tiết kiệm chi phí sản xuất.