Tuyển dụng nhân tài

Đối với Fashion Star, các nhân viên hiện tại là một gia đình cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và ước mơ, cùng nhau tiến lên với nụ cười luôn nở trên môi để đạt được ước mơ đó chứ không đơn thuần là tập thể làm việc ở công sở để giữ bền kế sinh nhai của bản thân.

ƯỚC MƠ SỐNG ĐỘNG

SỰ NHIỆT TÌNH

TINH THẦN THỬ THÁCH

TÍNH CHUYÊN MÔN

TÍNH SÁNG TẠO

SỰ THẤU HIỂU VÀ QUAN TÂM

SỰ DẺO DAI VÀ TÂM NIỆM

Chế độ phúc lợi xã hội

1

- Hỗ trợ nghỉ phép việc riêng và tiền chúc mừng / viếng tang dành cho kính sự của nhân viên và gia đình.

2

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần trong năm.

3

- Hỗ trợ các loại bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm an sinh xã hội.

4

- Áp dụng giảm giá đặc biệt khi nhân viên mua hàng của công ty

5

- Hỗ trợ mua sách để nhân viên phát triển bản thân và hỗ trợ học phí học tiếng nước ngoài.

6

- Tặng thưởng cho nhân viên làm việc chuyên cần trong một thời gian dài, tặng thưởng đặc biệt cùng các loại trợ cấp lao động khác.

7

- Hỗ trợ một phần về chi phí cư trú tạm thời và cư trú của nhân viên chuyển công tác làm việc ở nước ngoài.

8

- Khi chuyển công tác làm việc ở nước ngoài (Vé máy bay đi Hàn Quốc 1 lần trong năm), Khi chuyển công tác làm việc ở ngoài từ trên 4 năm (Vé máy bay đi Hàn 2 lần trong năm).

9

- Mỗi năm nghỉ phép đều được nghỉ theo chế độ và hỗ trợ du lịch nước ngoài (Làm việc 7 năm).

10

- Trao cơ hội tham gia các buổi triển lãm nước ngoài và tham gia buổi hòa nhạc, công diễn cùng sự kiện văn hóa.

PHOTO ALBUM

Hướng dẫn tuyển dụng