CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI XÃ HỘI

01

- Hỗ trợ nghỉ phép việc riêng và tiền chúc mừng / viếng tang dành cho kính sự của nhân viên và gia đình.

02

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần trong năm.

03

- Hỗ trợ các loại bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm an sinh xã hội.

04

- Áp dụng giảm giá đặc biệt khi nhân viên mua hàng của công ty

05

- Hỗ trợ mua sách để nhân viên phát triển bản thân và hỗ trợ học phí học tiếng nước ngoài.

06

- Tặng thưởng cho nhân viên làm việc chuyên cần trong một thời gian dài, tặng thưởng đặc biệt cùng các loại trợ cấp lao động khác.

07

- Hỗ trợ một phần về chi phí cư trú tạm thời và cư trú của nhân viên chuyển công tác làm việc ở nước ngoài.

08

- Khi chuyển công tác làm việc ở nước ngoài (Vé máy bay đi Hàn Quốc 1 lần trong năm), Khi chuyển công tác làm việc ở ngoài từ trên 4 năm (Vé máy bay đi Hàn 2 lần trong năm).

09

- Mỗi năm nghỉ phép đều được nghỉ theo chế độ và hỗ trợ du lịch nước ngoài (Làm việc 7 năm).

10

- Trao cơ hội tham gia các buổi triển lãm nước ngoài và tham gia buổi hòa nhạc, công diễn cùng sự kiện văn hóa.