HƯỚNG DẪN TUYỂN DỤNG

 • CHIÊU MỘ

  Chiêu mộ ứng viên thông qua quảng cáo tuyển dụng của trang tuyển dụng tổng hợp nhóm.

 • NHẬN HỒ SƠ

  Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ như sơ yếu lí lịch, Bản giới thiệu về bản thân, nội dung các hoạt động trong và ngoài nước, thành tích học tập, bằng cấp năng lực ngoại ngữ, v.v...

 • PHỎNG VẤN CÔNG VIỆC

  Đánh giá thông qua Blind Interview về các yếu tố như tên tuổi, tên trường, v.v....

 • KIỂM TRA VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN

  Tổng hợp và kiêm tra tính cách và năng lực như ngôn ngữ, xử lý, khả năng tập trung, khả năng nhận thức về không gian / thị giác, v.v...

 • PHỎNG VẤN CUỐI CÙNG

  Tuyển dụng chủ yếu các nhân tài phù hợp với vị trí trọng tâm của Công ty như nhân tính, khả năng trưởng thành, năng lực, v.v...

 • GIÁO DỤC GIA NHẬP CÔNG TY

 • GIÁO DỤC

  Thực hiện việc tự hướng dẫn theo từng nhóm sau khi tiến hành hướng dẫn chung các nhóm.

 • GIA NHẬP CÔNG TY

  Kiểm tra lí lịch, sử dụng kết quả phỏng vấn và kết quả từ cuộc nói chuyện cá nhân để đưa vào đúng nơi phù hợp.

 • CHIÊU MỘ

  Chiêu mộ ứng viên thông qua quảng cáo tuyển dụng của trang tuyển dụng tổng hợp nhóm.

 • NHẬN HỒ SƠ

  Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ như sơ yếu lí lịch, Bản giới thiệu về bản thân, nội dung các hoạt động trong và ngoài nước, thành tích học tập, bằng cấp năng lực ngoại ngữ, v.v...

 • PHỎNG VẤN CÔNG VIỆC

  Đánh giá các cảm giác về mặt thiết kế theo nhiều phương diện, có thể nộp hồ sơ về các kinh nghiệm đã có và bài tập đánh giá.

 • HƯỚNG DẪN VÀ THỰC TẬP TẠI CHỖ LÀM

  Hướng dẫn ban đầu: Tiến hành Orientation về tinh thần chỗ làm chẳng hạn như hướng dẫn nhân tính, học viện dịch vụ, giới thiệu nhóm.
  *Thực tập tại hiện trường: Sau khi giao công việc có tiêu chuẩn giống với việc phụ trách công việc hiện tại thì đánh giá năng lực công việc

 • PHỎNG VẤN CUỐI CÙNG

  Tuyển chọn chủ yếu nhân tài phù hợp với giá trị trọng tâm của Công ty như nhân tính, năng lực, khả năng trưởng thành, v.v... (Kiểm tra chủ yếu đánh giá Program của thành viên nhóm).

 • HƯỚNG DẪN VÀ GIA NHẬP CÔNG TY

  *Hướng dẫn: Tự hướng dẫn theo từng nhóm sau khi thực hiện hướng dẫn chung cho các nhóm.
  *Vào Công ty: Kiểm tra lí lịch, sử dụng kết quả phỏng vấn và kết quả qua cuộc nói chuyện cá nhân để đưa vào đúng nơi phù hợp.

 • QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG

  Chủ yếu chiêu mộ ứng viên thông qua quảng cáo tuyển dụng của trang mạng điện tử tìm việc và trang tuyển dụng tổng hợp nhóm

 • NHẬN HỒ SƠ

  Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ như sơ yếu lí lịch, Bản giới thiệu về bản thân, nội dung các hoạt động trong và ngoài nước, thành tích học tập, bằng cấp năng lực ngoại ngữ, v.v...

 • PHỎNG VẤN CÔNG VIỆC

  Đánh giá thông qua Blind Interview về các yếu tố như tên tuổi, tên trường, v.v....

 • PHỎNG VẤN CUỐI CÙNG

  Tuyển nhân tài phù hợp với giá trị trọng tâm của Công ty

 • HƯỚNG DẪN GIA NHẬP CÔNG TY

  Sau khi gia nhập vào Công ty, chúng tôi thực hiện việc tự hướng dẫn (Giới thiệu về Công ty, chức vụ, v.v...) và hướng dẫn chung về công việc cộng tác chủ quan của Viện phát triển nhân tài.