DỰ ÁN 1: GIÚP ĐỠ CÁC EM NHỎ CỦA KHU VỰC ASEAN

Hoàn cảnh và cuộc sống của các trẻ em cư trú ở khu vực nghèo nhất của các quốc gia ASEAN như Campuchia, Myanma, Việt Nam, Thái Lan, Philippines bi thảm vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. LIMEORANGE vì sự nghèo đói này đã và đang giúp đỡ trẻ nhỏ và thanh thiếu niên không có cơ hội, và hi vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn khi kế sinh nhai đang bị đe dọa bằng việc giải quyết sự nghèo đói thông qua hoạt động hỗ trợ cuộc sống cũng như gia đình của những người này; chúng tôi tạo ra cơ cấu vòng tuần hoàn tích cực về hi vọng hỗ trợ để các em trưởng thành thành người lớn có giáo dục, tinh thần, nhân cách kiên cường giúp đỡ các bạn nhỏ khác.

1. LOVE HOUSE

Chúng tôi hỗ trơ việc xây dựng, tu sửa cho các gia đình của những trẻ em đang sống trong căn hộ không được vệ sinh, nguy hiêm và cũ kỹ tột cùng hoặc không có nhà để ổn định và sinh sống, hoặc cung cấp xây dựng nhà ngói an toàn và vệ sinh.

2. Hỗ trợ lập nghiệp, giới thiệu việc làm công việc và giáo dục nghề nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ các kiểu giáo dục để xin việc dành cho các bạn thanh thiếu niên và bố mẹ của gia đình nghèo khó, giới thiệu việc làm cho các cơ quan và doanh nghiệp, giúp đỡ cho sự tự lập của gia đình nghèo khó thông qua việc hỗ trợ việc kinh doanh và quỹ dành cho việc sáng nghiệp với số tiền nhỏ.

3. Hỗ trợ vật liệu làm nông / gia súc và hướng dẫn nông nghiêp / chăn nuôi

Chúng tôi hỗ trợ về vật liệu làm nông hoặc và gia súc phù hợp với hoàn cảnh địa phương của gia đình yếu về mặt cơ thể, trí tuệ hoặc có người lớn tuổi, hay mù chữ đến độ không thể được giáo dục nghề nghiệp; thông qua việc hỗ trợ này, chúng tôi hướng dẫn chỉ họ biết được kỹ thuật và trí thức liên quan để có thể sáng tạo được.