DỰ ÁN 1: HỖ TRỢ Ý TẾ DÀNH CHO TRẺ NHỎ

Chúng tôi hỗ trợ chi phí y tế dành cho các bạn nhỏ chịu đau đớn khi không thể đảm đương chi phí phẫu thuật và điều trị do sự nghèo đói. Chúng tôi đang hỗ trợ các loại chi phí y tế dành cho sự trưởng thành khỏe mạnh về cơ thể lẫn tâm hồn của các trẻ như chi phí phẫu thuật, chi phí trị liệu, tiền thuốc, chi phí trị liệu tâm lý, dụng cụ trang trải y tế.

1. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Hỗ trợ phí phẫu thuật cho các loại hình phẫu thuật chỉnh sửa dị tật, nhiệt vòm miệng, phục hồi thị lực, bệnh tim.

2. Hỗ trợ chi phí trị liệu

Hỗ trợ các loại chi phí trị liệu của các khoa như khoa thần kinh, khoa tai mũi họng, ngoại khoa, nội khoa.

3. Hỗ trợ thiết bị giáo dục đặc thù y tế và máy móc y tế.

Hỗ trợ thiết bị giáo dục đặc thù y tế như máy trợ thính, nạng gỗ, xe lăn, hay các loại máy móc để điều trị.

4. Hỗ trợ tiền thuốc

Hỗ trợ tiền thuốc cho việc điều trị các bệnh của khoa thần kinh, khoa tai mũi họng, khoa ngoại, khoa nội và bệnh nhân bị nhiễm các loại bệnh truyền nhiễm.