DỰ ÁN 3: DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ HỌC BỔNG

Phương pháp tốt nhất để cắt đứt móc xích một vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó chính là “giáo dục”. LIME ORANGE hỗ trợ học bổng để các trẻ em có gia đình nghèo phải dừng việc học lại do khó khăn về kinh tế của gia đình có thể tiếp tục tới trường.

1. Tiền học bổng của đoàn thể

*Tiêu chuẩn tuyển chọn: Các trẻ được thầy cô giáo chủ nhiệm hay Trưởng trường học đề cử trong số các em học sinh có gia cảnh nghèo khó nhất *Ưu đãi hỗ trợ: Học phí 1 năm, trang phuc, dụng cụ học tập.

2. Học sinh nhận học bổng của Lime Orange

*Tiêu chuẩn tuyển chọn: Trẻ được nhận Thư giới thiệu từ 3 nhân vật của công chúng trở lên có khả năng tặng thưởng như Trưởng cơ quan hay Trưởng đoàn thể xã hội ở khu vực sinh sống, thầy cô giáo chủ nhiệm và Trưởng trường học, hoặc có kinh nghiệm trao thưởng các đại hội, và các trẻ có thành tích học tập xuất sắc nằm trong top 3 trong số các học sinh có gia cảnh nghèo khó. *Ưu đãi hỗ trợ: Hỗ trợ học phí cho đến khi tốt nghiệp đại học, thực hiện việc chăm lo 1:1 như hỗ trợ chi phí sinh hoạt tối thiểu, trang phục, sách học, v.v...