DỰ ÁN 4: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

Trang thiết bị và hoàn cảnh giáo dục của trường tiểu học, trung học cơ sở ở khu vực nghèo nhất đang trong tình trạng gây nguy hiểm cho các trẻ hoặc lạc hậu và không được vệ sinh. Ngoài ra, ở đại đa số các trường học, do thiếu trang thiết bị và nhiều tư liệu giáo dục mà các em không thể được giáo dục dưỡng chất. Theo đó, LIMEORANGE thực hiện dự án cải thiện môi trường giáo dục đã bị yếu đi này.

1. Sửa chữa, hoàn thiện trang thiết bị giáo dục

Hỗ trợ để các trẻ có thể được giáo dục trong môi trường giáo dục thoải mái, thực hiện thi công phòng có hệ thống sưởi ấm và thi công các trạm/thiết bị điện, sơn nhà và làm các công tác về trang thiết bị cần sơn màu, thi công sửa chữa hàng rào và phòng học đã lỗi thời/ lạc hậu và bị hư hỏng.

2. Hỗ trợ sách học và kiến lập thư viện

Hỗ trợ sách học giúp đỡ các em trong việc hình thành nhân cách lành mạnh, bồi dưỡng tình cảm và phát triển trưởng thành; kiến lập thư viện dành cho các bé ở vùng nông thôn, miền núi sâu và đảo xa.

3. Hỗ trợ trang thiết bị giáo dục và PC

Hỗ trợ trang thiết bị liên quan tới tin học, điện tử, bảng viết, giáo dục khác chuyên dùng để hướng dẫn ở Viện mồ côi và trường tiểu/trung học, phổ thông của khu vực nghèo nàn, đồng thời hỗ trợ để các bé có thể có cơ hội học tập tại môi trường giáo dục tương đương.

4. Hỗ trợ công cụ vận động và thiết bị thể dục

Hỗ trợ để các tuyển thủ thể thao có thể thỏa sức thể hiện năng lượng của bản thân, hỗ trợ thiết bị thể dục thể thao, công cụ tập thể thao, vật tư máy móc thể thao cần thiết cho tiết học thể dục ở các trường tiểu/ trung học, phổ thông.