DỰ ÁN 5: VIỆN TRỢ TRẺ NHỎ CÓ TÀI NĂNG TƯƠNG LAI

LIME ORANGE thông qua “Dự án hỗ trợ trẻ nhỏ có tài năng tương lai” thực hiện viện trợ để các trẻ với lý do gia cảnh nghèo và môi trường không lành mạnh mà gián đoạn việc học dù có tố chất và tài năng trong lĩnh vực học tập-nghệ thuật-thể dục thể thao. Đồng thời đem đến cơ hội giáo dục để các trẻ em của quốc gia ASEAN có thể trở thành nhân vật lớn tạo ảnh hưởng cho thế giới như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs; chúng tôi sẽ liên tục thực hiện việc chăm lo này.

1. Hỗ trợ trẻ em có tiềm năng tương lai về thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, thiết kế

*Đối tượng hỗ trợ: Trẻ có sự nhiệt tình và tài năng vượt trội trong lĩnh vực đặc trưng như thể dục thể thao, nghệ thuật, học tập trong số các trẻ đang học lại của các trường tiểu / trung học và phổ thông (Hoặc tuổi tương đương) *Nội dung hỗ trợ: Trao cơ hội phát triển tài năng – hỗ trợ chi phí cho việc học liên quan tới quá trình giáo dục chuyên môn, nhà lãnh đạo tài năng, phí mua giáo cụ giáo tài, phí tham gia đại hội, phí liên quan tới việc phát triển tài năng.

2. Hỗ trợ trẻ em có tiềm măng về mặt vật lý, tin học, khoa học, toán học

*Đối tượng hỗ trợ: Trẻ có sự nhiệt tình và tài năng vượt trội trong giới khoa học tự nhiên như phát minh, tin học, vật lý, khoa học, toán học trong số các trẻ đang học lại của các trường tiểu / trung học và phổ thông (Hoặc tuổi tương đương) *Nội dung hỗ trợ: Trao cơ hội phát triển tài năng – hỗ trợ chi phí cho việc học liên quan tới quá trình giáo dục chuyên môn, nhà lãnh đạo tài năng, phí mua giáo cụ giáo tài, phí tham gia đại hội, chi phí liên quan tới việc phát triển tài năng.

3. Hỗ trợ cho việc vươn mầm ước mơ sáng tác, thảo luân, hùng biện, ngôn ngữ, văn hóa.

*Đối tượng hỗ trợ: Trẻ em có sự nhiệt tình và tài năng vượt bậc về lĩnh vực văn hóa như sáng tác, thảo luận, hùng biện, ngôn ngữ, văn học trong số các trẻ đang học lại của các trường tiểu / trung học và phổ thông (Hoặc tuổi tương đương) *Nội dung hỗ trợ: Trao cơ hội phát triển tài năng – hỗ trợ chi phí cho việc học liên quan tới quá trình giáo dục chuyên môn, nhà lãnh đạo tài năng, phí mua giáo cụ giáo tài, phí tham gia đại hội, phí liên quan tới việc phát triển tài năng.