DỰ ÁN 7: HỖ TRỢ ĐỒNG PHỤC

Chi tiêu chi phí vè trang phục cho các trẻ em ở gia đình thuộc khu vực nghèo nhất là việc giống như mơ vậy. Đại đa số các bé không thể xem xét được khí hậu và môi trường nơi mình đang sống cùng sự phát triển của cơ thể, đang lớn lên trong môi trường quá thiếu thốn như mặc áo mà người lớn từng mặc hoặc mặc áo được lấy về từ hàng cứu trợ. LIMEORANGE với tư cách là thương hiệu chuyên về thời trang thường ngày trẻ trung sẽ tạo nên trang phục đẹp, hợp với gu riêng và phong cách của trẻ, hoàn cảnh và khí hậụ của khu vực đó.

1. Hỗ trợ đồng phục và giáo phục

Hỗ trợ giáo phục để không còn việc mà các bé không có giáo phục nên không thể tới trường thuộc gia đình ở tầng lớp nghèo nàn hoặc hỗ trợ đồng phục cho các đoàn thể, giáo hội tin lành hay trường học của địa phương còn nghèo nàn.

2. Hỗ trợ trang phục trẻ em

Điều tra trước về hoàn cảnh và khí hậu của khu vực các bé đang sống, xong xem xét tình trạng phát triển cơ thể và độ tuổi của các bé để làm ra và cung cấp trang phục trẻ em có cấu tạo bên trong vượt trội và cảm giác mặc thật thoải mái.