VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

“Thực hiện hạnh phúc và ước mơ bằng thử thách đầy quyết liệt, mạnh mẽ”
Văn hóa doanh nghiệp đẹp có những con người đầy tinh thần thử thách và nhiệt tình, học cách tạo nên ước mơ mình đang mơ thành hiện thực

ƯỚC MƠ SỐNG
(VIVID DREAM)

Người có ước mơ khiến con tìm rộn ràng khi nghĩ về.

NHIỆT TÌNH
(PASSION)

Một con tim nồng cháy có thể làm được mọi thứ cho ước mơ của mình..

TINH THẦN THỬ THÁCH
(Challenging spirit)

Thái độ thử thách không ngừng khi vượt qua giới hạn bản thân.

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP
(Expertise)

Tỉ mỉ và xuất sắc trong công việc của bản thân.

TÍNH SÁNG TẠO
(ORIGINALITY)

Nghĩ cho người khác và nghĩ theo phương thức khác, cải thiện công việc theo một cách mới.

THẤU HIỂU và QUAN TÂM
(Communication)

Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, làm việc với tấm lòng rộng mở, thấui hểu nhau.

KIÊN TRÌ và TẬP NIỆM
(Perseverance )

Có tấm lòng kiên trì tuyệt đối không từ bỏ khi gặp nghịch cảnh cũng như những điều kiện không tốt mà mình gặp phải.